VIDI I KLIKNI

Pozadina

Na ozljeđivanja i stradavanja djece u prometu treba biti posebno osjetljiv, bez obzira radi li se o obitelji ili društvu u cjelini. Učestalo upozoravanje i senzibilizacija vozača, roditelja, javnosti uopće može i mora dovesti do cjelokupne promjene stavova i ponašanja sudionika prometa.

Kontakt:
Mail: nenad.zuber@hak.hr
Tel: 01/6611999

Nitko nije aboliran od od osobne ili društvene odgovornosti!


Kampanje

HAK provodi nekoliko tradicionalnih kampanja koje imaju za cilj podizanje svijesti za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu koje su dio događanja vezanih za podizanje razine cestovne sigurnosti.

Poznavanje prometnih propisa, sigurnosnih pravila i odgovorno ponašanje na cesti vitalni su ponderi svake kampanje.

Sve dosad provođene kampanje, akcije i aktivnosti – kao i ovaj preventivno sigurnosni projekt, dio su misije HAK-a i koncepta cjeloživotnog učenja o prometu i odgajanja za sigurno sudjelovanje u prometu.


Projekt

Ideja programa je UČENJE KROZ ČINJENJE!

Problem malih pješaka - djece u prometu, najčešće je vezan za rizike njihova sudjelovanja u prometu u funkciji pješaka, kao i za siguran smještaj i sjedenje u automobilu - u svojstvu putnika.

Koncept programa „Vidi i klikni“ je usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o:
 • sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu),
 • prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu,
 • korištenju nogostupa,
 • sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila…),
 • prolasku raskrižjem,
 • prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera),
 • uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak – vozač,
 • propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobili
 • rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva

Održivost
ovoga programa sadržano je u činjenici da djeca stječu znanja i iskustva za buduće sigurno sudjelovanje u prometu i utječu pozitivno na eventualna pogrešna ponašanja njihovih roditelja.

Ciljna za ovaj projekt su djeca u dobi od 6 do 7 godina:
 • zadnje vrtićke skupine (godišta)
 • prvi razredi osnovne škole
Ciljevi su djecu u dobi od 6 do 7 godina naučiti prepoznati i vidjeti opasnost u prometu, te kako ih učiniti vidljivim za vozače.
Optimalni broj sudionika u skupini je približno 20/25-ero djece (približno jedan razred učenika/jedna vrtićka skupina) po modulu.

Vrijeme potrebno za realizaciju jednoga modula je efektivno 75 minuta (s pripremom i raspremanjem dva školska sata ili oko 90 minuta).

Potreban prostor za realizaciju je školska/vrtićka gimnastička dvorana. Moguće je u vrtićima gdje ne postoji dvorana koristiti drugi odgovarajući prostor.

Program realiziraju dva stručna djelatnika HAK-a.

Trošak za djecu - školu ne postoji!

Sudjelovanje roditelja se postiže tako što djeca dobivaju bojanku - slikovnicu koja predstavlja žalbu djeteta upućenu roditeljima kako bi roditelji postali svjesni da je njihovo uzorno ponašanje prvi i neprikosnoveni primjer djeci i glavni doprinos sigurnosti na cestama.

Potpisavši FIA deklaraciju o globalnoj sigurnosti na cestama Hrvatski autoklub ne samo što doprinosi realizaciji ciljeva kampanje, već pokazuje i dokazuje svoje nedvojbeno i trajno opredjeljenje bavljenjem sigurnošću prometa. Ulaganje i investiranje u cestovnu sigurnost i preventivu u prometu predstavlja veliki potencijal za izbjegavanje sudara i smanjenje rizika od smrti i ozljeđivanja na cestama, kako za vozače tako i za sve ostale sudionike prometa na cestama.Edukativna dimenzija (Metoda, sadržaj, nastavna sredstva i pomagala)

Nastavna metoda je učenje kroz činjenice, rad, igru, osobno iskustvo - pokazivanje i vježbe

Sadržaj modula
Djeca kao pješaci
 • pravilno korištenje nogostupa (simulacija hodanja nogostupom)
 • upoznavanje prometnih znakova
 • prelazak ceste
  • rizici neodgovornog ili nesmotrenog prelaženja ceste
  • pravilno prelaženje ceste korištenjem pješačkih prijelaza
  • simulacija prelaska

 • prolazak razkrižjem
  • propisno prelaženje (pojedinačno, u koloni)
  • poznavanje prometnih svjetala (simulacija prelaska)
  • vizualni kontakt i komunikacija s vozačem

  • rizici prelaska ceste između parkiranih automobila - vidno polje, crta vidljivosti, uočljivost od strane vozača (simulacija s automobilima za napuhavanje i elektroautomobilom)Djeca kao putnici u automobilu
 • propisno i pravilno ulaženje u automobil i sjedenje
 • korištenje sigurnosnih pojaseva u automobilu na prednjim i stražnjim sjedalima (simulacija u elektroautomobilu)

 • rizici zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva
 • simulacija sjedenja u automobilu i posljedica neupotrebe sigurnosnih pojaseva u slučaju naglog kočenja (korištenjem lutke koja je nevezana i udara u armaturu automobila)Minimalni uvjeti da bi se program mogao provesti
 • dvorana veličine 60 m2 (minimalna širina prostora 6 m)
 • pristupna vrata širine najmanje 110cm
 • ne više od pet stepenica u pristupu do dvorane
 • pristup i parkirno mjesto za dostavno (kombi) vozilo

Nastavna sredstva i pomagala
 • semafor za pješake (plastificitani karton, drvena podloga)
 • zebra - pješački prijelaz (plastična folija ili tepih)
 • modeli automobila za napuhavanje (elektro pumpe za napuhavanje)
 • električni automobil
 • lutak (dijete)
 • bojanka - slikovnica
 • kombi vozilo (rampa za ukrcaj i iskrcaj električnog automobila)
 • prigodni poklon HAK-a (eventualno partnera ili sponzora) djeci

Repozitorij