MODEL OPTIMUM

Općenito

Članarina za članski model OPTIMUM iznosi 320 kn.
Član može učlaniti dodatnog člana za 100 kn.
Redovni i dodatni član zajednički koriste pogodnosti odabranog članskog modela.
Članska godina dodatnom članu ističe kad i redovnom članu, neovisno o datumu uplate godišnje članarine za dodatnog člana.
Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske.
Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila.
Član snosi troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima članskog modela Optimum.
Popust od 50% za učenike i redovne studente od 18 do 25 godina, za osobe koje su navršile 65 godina u trenutku početka članske godine te za osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%.


Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.500 kn (s PDV-om)

Člansku pogodnost 'Pomoć na cesti' korisnik članskih pogodnosti može ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.


Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nesreće od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika, ukupno do najviše 3.500 kn (s PDV-om)

Člansku pogodnost 'Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće' korisnik članskih pogodnosti može ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom korisnik članskih pogodnosti upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći
Vozilo za nastavak putovanja na području Republike Hrvatske, do popravka kvara, najdulje tri dana i najviše do iznosa od 400 kn po danu

Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu vozila za nastavak putovanja tijekom popravka vozila najdulje tri dana i najviše do iznosa od 400 kn po danu.

ili

Korištenje jednodnevnog smještaja na području Republike Hrvatske, najviše do iznosa od 500 kn za noćenje s doručkom

Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu jednodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 500 kn za jedno noćenje s doručkom.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su članovi u modelu OPTIMUM.

ili

Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske javnim prijevozom, najviše do iznosa od 250 kn

Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može nastaviti putovanje ili se vratiti u mjesto stanovanja vlakom ili autobusom. HAK će nadoknaditi trošak karte najviše do iznosa od 250 kn.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su članovi u modelu OPTIMUM.

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik je konzumirao mogućnost korištenja ostalih dviju usluga.


Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo

Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnik članskih pogodnosti također ima pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.Besplatno čuvanje vozila u kvaru ili oštećenog u prometnoj nesreći do najdulje pet dana

Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti, u iznosu od 10.000 kn (s PDV) ili trajnog invaliditeta u iznosu od 20.000 kn (s PDV), kao posljedice prometne nesreće
Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti.Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti

Korištenje popusta u programima uštede 'HAK preporučuje' i 'Show your Card!'

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a
Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.

Općenito

U Obiteljskom članstvu sudjeluju najmanje dvije osobe: nositelj članstva i ostali članovi obitelji, odnosno roditelji, partneri te njihova djeca do 25 godina starosti koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Svaki korisnik članskih pogodnosti Obiteljskog modela članstva dobije vlastitu karticu i može samostalno koristiti pogodnosti.
Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti.
Članska godina obiteljskim članovima ističe kad i nositelju, neovisno o datumu učlanjenja drugih članova obitelji. Područje pružanja usluga je teritorijalno područje Republike Hrvatske, osim pogodnosti iz programa Show Your Card! koje se mogu koristiti i u inozemstvu. Članske pogodnosti i pomoć mogu se koristiti samo za uredno registrirana vozila. Članovi snose troškove koji su veći od bonusa navedenih u Pravilima Obiteljskog članskog modela Optimum.

Besplatne usluge pomoći na cesti ukupnog iznosa do 2.500 kn (s PDV-om)

Člansku pogodnost Pomoć na cesti korisnici članskih pogodnosti Obiteljskog modela članstva mogu ostvariti višekratno tijekom članske godine, uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog modela članstva upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio pomoć na cesti i pričekao pružanje usluge.


Jedna besplatna usluga prijevoza vozila u slučaju krađe ili prometne nesreće od mjesta nesreće do mjesta po odabiru korisnika, ukupno do najviše 4.500 kn (s PDV-om)

Člansku pogodnost 'Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće' korisnici članskih pogodnosti Obiteljskog modela članstva mogu ostvariti jednom tijekom članske godine uz uvjet da je u trenutku nastanka potrebe za uslugom jedan od punoljetnih članova Obiteljskog modela članstva upravljao upravljao vozilom ili se nalazio u vozilu, te je pozivom na jedinstveni broj 1987 zatražio prijevoz vozila i pričekao pružanje usluge.Neograničen broj usluga uz naplatu prema Pregledu naknada za usluge tehničke pomoći
Vozilo za nastavak putovanja na području Republike Hrvatske, do popravka kvara, najdulje četiri dana i najviše do iznosa od 400 kn po danu

Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu vozila za nastavak putovanja tijekom popravka vozila najdulje tri dana i najviše do iznosa od 400 kn po danu.

ili

Korištenje dvodnevnog smještaja na području Republike Hrvatske, najviše do iznosa od 500 kn za noćenje s doručkom

Ova se pogodnost može ostvariti jednom tijekom članske godine ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti, ili usluga Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.
Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može koristiti uslugu dvodnevnog smještaja, najviše do iznosa od 500 kn za jedno noćenje s doručkom.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su korisnici članskih pogodnosti u modelu OPTIMUM.

ili

Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske javnim prijevozom, najviše do iznosa od 250 kn

Ako se 100 ili više km od adrese prebivališta Korisnika članskih pogodnosti dogodila prometna nesreća odnosno kvar koji nije moguće otkloniti tijekom radnog dana, Korisnik članskih pogodnosti može nastaviti putovanje ili se vratiti u mjesto stanovanja vlakom ili autobusom. HAK će nadoknaditi trošak karte najviše do iznosa od 250 kn.
Ostali putnici u vozilu mogu koristiti ovu uslugu samo ako su članovi u modelu OPTIMUM.

Napomena: Pogodnosti Zamjensko vozilo, Smještaj i Nastavak putovanja ili povratak ne mogu se međusobno nikako kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik je konzumirao mogućnost korištenja ostalih dviju usluga.


Kontrolni pregledi i ostale pogodnosti vezane uz vozilo

Kontrolni pregled može se ostvariti tijekom članske godine na području Republike Hrvatske.
Pogodnost obuhvaća jednu provjeru ispravnosti rada motora, i jednu kontrolu i podešavanje svjetala.
Korisnici članskih pogodnosti Obiteljskog modela članstva također imaju pravo dva puta tijekom članske godine koristiti pogodnost demontaže i montaže guma te balansiranje kotača na vozilu, a ostvaruje se pozivom na broj 0800 0058.Besplatno čuvanje oštećenoga vozila, do najviše 5 dana

Jednokratnu novčanu pomoć u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta kao posljedice prometne nesreće, do maksimalnog iznosa od 20.000 kn (s PDV-om)
Neograničeni broj pravnih savjeta o cestovnom prometu i vozilu

Pogodnost pravnog savjetovanja korisnik članskih pogodnosti ostvaruje kontaktiranjem Sektora članstva HAK-a, telefonom, mailom, pismom ili drugim načinom komunikacije pri kojem je moguće nedvojbeno potvrditi identitet korisnika članskih pogodnosti.Besplatno primanje Revije HAK u tiskanom ili elektroničkom obliku – prema odabiru korisnika članskih pogodnosti. Jedan primjerak revije se dostavlja za cijelu Obitelj.

Korištenje popusta u programima uštede 'HAK preporučuje' i 'Show your Card!'

Sudjelovanje u HAK-ovu programu vjernosti

Posebne cijene za članove u web-shopu HAK-a
Detaljan opis članskog modela, pogodnosti, prednosti i uvjete te način ostvarivanja možete pogledati ovdje.